Featured

CELO Blockchain ứng dụng Mobile đầu tiên | Lê Duy Crypto ManPublished
CELO Blockchain ứng dụng Mobile đầu tiên | Lê Duy Crypto Man
Celo là một Blockchain được xây dựng với cơ chế đồng thuận PoS (Proof of Stake) và tương thích với máy ảo Ethereum (EVM Compatible), cho phép các Dapps xây dựng trên nền tảng Ethereum có thể triển khai dễ dàng trên Celo.

Sử dụng số điện thoại và địa chỉ email như đại diện cho Public Key

CUSD (Celo Dollar): StableCoin trên Celo

Celo Wallet: Gởi nhận và trao đổi cUSD. Xác nhận số điện thoại phi tập trung

Điểm đặc biệt của Celo so với các EVM Compatible Blockchain khác như BSC, Polygon, Heco,… nằm ở việc đây là dự án Mobile-blockchain đầu tiên trên thị trường.

Dành cho người không có khả năng tiếp cận với ngân hàng.

Ứng dụng Mobile Blockchain Exchange All in One, dễ dàng thanh toán, an toàn, tiện lợi như Momo, Zalo Pay,....

Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ khác nhau phục vụ nhu cầu thanh toán.

Tài khoản liên kết với số điện thoại.

Nhiều lựa chọn cho việc trả phí giao dịch (phí giao dịch có thể trả bằng CELO, CUSD, CEUR,…).

Đồng bộ hóa ngay lập tức ngay cả trên các kết nối chậm.


#Celo #Celo_2022 #Hệ_Sinh_Thái_Celo
Category
Cryptocurrencies
Be the first to comment