Featured

HIVE sammanfattar Michael Saylors presentation från Bitcoin Mining Councils presentation i okt 2021Published
Den 19 oktober 2021 välkomnade MicroStrategys VD, Michael Saylor, kryptogemenskapen för att granska resultaten från Bitcoin Mining Councils datagenomgång från tredje kvartalet. I den här videon har vi sammanfattat Saylors 30-minuter långa presentation till tre minuter, för att på så vis betona några av de viktigaste punkterna. Du kan se hela presentationen på Bitcoin Mining Councils egen YouTube-sida, eller genom att klicka på denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=JPai5uoN2tg&t
Category
Cryptocurrency Mining
Be the first to comment