Katapusan Na Ba Ng Crypto? | Chinkee TanPublished
Tatlong linggo na ang nakalilipas simula nang kumalat ang isyu tungkol sa pagbagsak ng isang malaking crypto exchange. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang nangyari at ano ang aral na mapupulot natin mula rito.

Gusto mo na bang matutunan ang tamang paraan ng investment sa cryoto?
Nandito na ang step-by-step guide for beginners.

Grab this opportunity to learn more and begin your journey to success!
Category
Cryptocurrencies
Be the first to comment