Featured

Lunch talk: Blockchain Technology for Educational Recognition - Opportunities & ChallengesPublished
How can Blockchain Technology promote recognition of skills and validation of educational credentials across countries?

♥️ SPEAKERS
The event is presenter Swideas:

"SwIdeas is a multi-cultural organization that focus on community- and business development. We partner with small and medium sized enterprises, NGOs and the public sector, contributing with expertise within start-ups, international development, social development and advisory services."

♥️ ABOUT THE EVENT
During this seminar and networking event, the research findings of the "One Block for Educational Credentials" (OBEC) project will be presented, including the common obstacles faced by migrants, exchange students, and individuals with alternative educational backgrounds regarding educational credentials. We will discuss also the current status and knowledge shortages in relation to the potentials and skills to use Blockchain among education leaders and institutions.

♥️ OM GOTO 10
Goto 10 är en start- och mötesplats för internetrelaterade frågor som drivs av Internetstiftelsen. Här kan du gå på evenemang fysiskt eller online, arrangera egna, eller sitta och arbeta kostnadsfritt i vår öppna yta. Vi sänker trösklarna för alla som vill utveckla sig eller sin idé och möjliggör för alla som vill dela med sig av sin kunskap inom ämnen som driver internet framåt

Läs mer om Goto 10 vår webbplats: https://goto10.se/​​
Medlemskap hos oss är helt kostnadsfritt. Bli medlem här: https://www.goto10.se/bli-medlem/​​

♥️ FÖLJ GOTO 10
Facebook: https://www.facebook.com/goto10se/​​
Instagram Malmö: https://www.instagram.com/goto10malmo/​​
Instagram Stockholm: https://www.instagram.com/goto10stock...

♥️ OM INTERNETSTIFTELSEN
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter driften och administrationen av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Läs mer på vår webbplats: https://internetstiftelsen.se/​​

♥️ FÖLJ INTERNETSTIFTELSEN
Facebook: https://www.facebook.com/internetstif...
Instagram: https://www.instagram.com/internetsti...
Youtube: https://www.youtube.com/user/internet...
Nyhetsbrev: https://internetstiftelsen.se/om-oss/
Category
Cryptocurrencies
Be the first to comment