Featured

PVP Team Scholarship - Plant Beast Reptile VS Plant ReptileShell aReptileShell | meGame BlockchainPublished
Trang tin tức game blockchain, game kiếm tiền để bắt kịp nhịp vừa kiếm tiền, vừa game gủng của thế giới: https://megamekiemtien.com
#AxieInfinity #meGameBlockchain

PVP Team Scholarship - Plant Beast Reptile VS PlantPoison ReptileShell aReptileShell | meGame Blockchain

Series hướng dẫn cơ bản cho người mới: https://youtube.com/playlist?list=PLkSIXFTAPVZsrOEHXKl6_bx0zzx3wyeLQ
Series hướng dẫn PVP: https://youtube.com/playlist?list=PLkSIXFTAPVZvwwrgX7U-3cy6UYHJTj8XQ

Cảm ơn các bạn đã xem video
Category
Cryptocurrencies
Be the first to comment