Theo dõi chi tiết các hệ sinh thái blockchain qua kênh nào? #ShortsPublished
Anh em đã bao giờ bị miss những sự kiện quan trọng nhất của các hệ sinh thái blockchain nổi bật do không thể follow sát? Nếu thế thì anh em đừng quên follow Sapians nhé!

Đây sẽ là Series giúp anh em follow sát nhất những diễn biến của các hệ sinh thái nổi bật trên thị trường. Trong đó có:
Solanians: https://twitter.com/solanians_
Dfinians: https://twitter.com/dfinians
Cardians: https://twitter.com/Cardians_
Nearians: https://twitter.com/Nearians_
Terrians: https://twitter.com/Terrians_
Fantomians: https://twitter.com/fantomians_
Avaxians: https://twitter.com/avaxians

---

Category
Cryptocurrencies
Be the first to comment